17.09.2021 kiitis Bundesrat heaks Bundestagis 11.06.2021 vastu võetud Bundestagi kodukorrareeglite muutmise seaduse. Seadusega soovitakse suurendada parlamendi tegevuse läbipaistvust ja usaldusväärsust, selleks parandatakse parlamendiliikmete tulude ja ärihuvide avalikustamise korda, keelustatakse tasustatud lobitöö ning suurendatakse karistusi parlamendiliikmetele altkäemaksu andmise ja selle võtmise eest. Näiteks ei tohi parlamendiliikmed edaspidi parlamenditööga seotud loengute pidamise ega kolmandate osapoolte huvides tehtud lobitöö eest võtta tasu. Parlamendiliikmed peavad avalikustama muust tegevusest saadava tulu, kui see on suurem kui 1000 eurot kuus või 3000 eurot aastas (avaldatakse täpne summa), samuti andma infot äriühingute kohta, kus nende osalus on üle 5% (varem alates 25%). Altkäemaksu võtmise või pakkumise eest karistatakse edaspidi kuni kümne aasta pikkuse vangistusega (seni kuni viis aastat vangistust või trahv). Seadusemuudatuste ajendiks oli 2021. aasta kevadel puhkenud skandaal, kui tuli ilmsiks, et konservatiividest parlamendiliikmetele maksti COVID-19 koroonaviiruse maskide hankega seoses suuri summasid.

Loe lähemalt:
Bundesgesetzblatt Online, 18.10.2021, „Gesetz zur Verbesserung der Transparenzregeln für die Mitglieder des Deutschen Bundestages und zur Anhebung des Strafrahmens des § 108e des Strafgesetzbuches“;
Deutscher Bundestag, „[2./3. Lesung]: Erweiterte Transparenz­regeln für Abgeordnete beschlossen“;
Bundesrat, 27.08.2021, „Gesetz zur Verbesserung der Transparenzregeln für die Mitglieder des Deutschen Bundestages und zur Anhebung des Strafrahmens des § 108e des Strafgesetzbuches“;
Deutsche Welle, 15.03.2021, „Merkel’s CDU pens new ethics rules after mask scandal“;
Library of Congress, Global Legal Monitor, 21.10.2021, „Germany: Transparency rules for members of parliament tightened