07.07.2023 andis Bundesrat lõpliku heakskiidu 23.06.2023 Bundestagis vastu võetud oskustööliste ja spetsialistide sisserände soodustamise seadusele. Valitsuse algatust toetas 388, selle vastu oli 234 saadikut. Seaduse kriitikute sõnul võimaldab see pigem lihttööliste, mitte oskustööliste riikitulekut. Seadus hõlbustab Saksamaale asumist kolmandatest riikidest tulijatel, kellel on kutseõppetunnistus või kõrgharidus. Kui varem võis kõrgelt kvalifitseeritud töötaja saada õpitud erialal töötamiseks ajutise elamisloa, siis nüüd võib ta töötada ka teistes kõrget kvalifikatsiooni nõudvates valdkondades. Täiendati ka ELi sinise kaardi tingimusi Saksamaal (vähendati palga suuruse nõudeid, lihtsustati tööandja vahetust ja perekonna taasühendamist, loobuti saksa keele oskuse tõendamise vajadusest). Muudatused lubavad tööle võtta ka kutsetunnistuseta, kuid vähemalt kaheaastase töökogemusega ning praktika läbinud ja vähemalt miinimumpalka teeniva isiku. Kolmanda võimalusena saavad teatud tingimustel ajutise elamisloa ka tööotsijad. Seadus jõustub 2024. aasta märtsist.

Loe lähemalt:
BGBl, 18.08.2023, „Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung“;
Deutscher Bundestag, 2./3. Lesung, „Gesetzentwurf zur Fachkräfteeinwanderung angenommen“;
Library of Congress. Ruschinzik, Lea Marie, 25.08.2023, „Germany: New „Skilled Workers Immigration Act“ enacted