25.06.2021 kiitis Bundesrat heaks kodakondsuse seaduse muutmise seaduse (Bundestag võttis seaduse vastu 24.06.2021), millega soovitakse heastada teatud ajalooline ülekohus. Kuigi ka siiani said Saksa kodakondsuse restitueerimist taotleda isikud (ja nende järeltulijad), kellelt võeti kodakondsus poliitilistel, rassilistel või religioossetel põhjustel, siis mõningail juhtudel ei loetud selliseid taotlusi õiguspärasteks. Siiani jäid sellest õigusest ilma nt Saksa kodanikust ema ja välismaalasest isa lapsed (1953. aastani kehtinud seaduse kohaselt päriti kodakondsust isaliini järgi) jne, seadusega antakse kodakondsuse taastamise õigus ka neile.

Loe lähemalt:
Bundesgesetzblatt Online, 19.08.2021, „Viertes Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes“;
Deutscher Bundestag, „[2./3. Lesung:] Einbürgerung von NS-Verfolgten und deren Nach­kommen wird leichter“;
Bundesrat, 25.06.2021, „Viertes Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes“;
Deutsche Welle, 24.03.2021, „Germany: New law eases citizenship for descendants of Nazi victims“;
BBC News, 25.06.2021, „Germany passes new citizenship law for descendants of Nazi victims“;
Deutsche Welle, 25.06.2021, „Germany lifts restrictions for descendants of Nazi victims to get citizenship