24.06.2021 võttis Bundestag vastu valitsuse algatatud seadusemuudatused, mis tõukusid asjaolust, et aprillis leidis Konstitutsioonikohus, et Saksamaa kliimamuutuste seadus on ebapiisav ning rikub põhivabadusi, kuna paneb süsihappegaasi emissioonide kärpimise koorma noortele. Kliimaseaduse muutmisseadusega seati rangemad kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärgid (1990. aastaga võrreldes): 2030. aastaks peavad heitkogused vähenema 65 protsenti (seni kavandatud 55% asemel), 2040. aastaks 88 protsenti ja 2045. aastaks plaanitakse saavutada kliimaneutraalsus.

Loe lähemalt:
ERR Uudised, 29.04.2021, „Kohus: Saksa kliimaseadus rikub noorte õigusi“;
Bundesgesetzblatt Online, 30.08.2021, „Erstes Gesetz zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes“;
Die Bundesregierung, „Climate Change Act 2021: Intergenerational contract for the climate