05.03.2021 võttis Bundestag vastu eestkoste- ja hooldusseaduse reformimise seaduse (Bundesrat kiitis seadusemuudatused heaks 26.03.2021). Saksamaa sotsiaalhoolekande põhimõtted pärinevad suuresti 1896. aastast. Reformi eesmärk on valdkonnaga seotud seadusi kaasajastada ning tugevdada toetust vajavate inimeste enesemääramisõigust ja autonoomiat, edaspidi lähtutakse esmajärjekorras selliste isikute vajadustest. Seaduses sätestati näiteks ka abikaasa õigus esindada oma mehe/naise haiguse ajal teda ajutiselt (kuni pooleks aastaks) tervise valdkonna küsimustes. 04.05.2021 kehtima hakanud seadus jõustub 01.01.2023.

Loe lähemalt:
Bundesgesetzblatt Online, 12.05.2021, „Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts“;
Deutscher Bundestag, „Reform des Vormund­schafts- und Betreuungs­rechts“;
Juris das Rechtsportal, 26.03.2021, „Bundesrat stimmt Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts zu“;
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 21.05.2021, „Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts