28.05.2021 andis Bundesrat heakskiidu 20.05.2021 Bundestagis vastu võetud seadusele, mille peamine eesmärk on võtta riigi õigusesse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid (EL) 2019/789 ja (EL) 2019/790, mis reguleerivad digitaalse siseturu raames autoriõigusega kaasnevaid küsimusi. Liikmesriikidele jäi õigus erandite osas võtta vastu või jätta kehtima avarama sisuga õigusnorme. Näiteks puudutavad erisused teksti- ja andmekaevet ning karikatuuride ja paroodiatega seonduvat. Muudatustega sooviti internetiplatvormide (näiteks YouTube, Facebook) ja sisuloojate õigusi tasakaalustada. Raamatukogudes elektroonilist laenutust reguleerivad muudatusettepanekud toetust ei saanud.

Loe lähemalt:
Bundesgesetzblatt Online, 04.06.2021, „Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes";
Deutscher Bundestag, „Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes";
Deutscher Bundestag, 2./3. Lesung, „Bundestag passt Urheber­recht an digitalen EU-Binnen­markt an";
Bundesrat, „Länder billigen tiefgreifende Novelle des Urheberrechts";
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, 03.02.2021, „Gesetz zur Anpassung des Urheberrechts an die Erfordernisse des digitalen Binnenmarktes"