17.11.2021 võttis Riksdag vastu riigieelarve seaduse muudatused, millega sätestati, et kui parlament ei ole nädal enne järgmise eelarveaasta algust sihtotstarbelisi assigneeringuid otsustanud, võib valitsus teha korralduse, et kehtivad viimase eelarve reeglid kuni järgmise seaduse vastuvõtmiseni Riksdagis. Seni võis vajadusel samuti eelarve kehtivust ajutiselt pikendada, kuid ebaselge oli valitsuse meetmete osa eelarve pikendamisel, nüüd sai valitsus parlamendilt volituse eelarve pikendamist õigusaktidega reguleerida.

Loe lähemalt:
Svensk författningssamling, 01.12.2021, „Lag om ändring i budgetlagen (2011:203)“;
Sveriges Riksdag, „Budgetlag (2011:203)“;
Library of Congress, Global Legal Monitor, 09.12.2021, „Sweden: Parliament adopts new budget rules