17.02.2022 võttis Riksdag vastu relvaseaduse muutmise seaduse, milles sätestati, et summuteid ei võrdsustata enam tulirelvadega, vaid neile kehtivad laskemoonaga sarnased reeglid. See tähendab näiteks, et jahimehed ja sportlaskurid ei pea oma relvadele sobivate summutite jaoks eraldi luba taotlema. Seadus jõustus 1. juulist 2022. Muudatused peaksid vähendama relvalubade menetlemise halduskoormust.


Loe lähemalt:
Svensk författningssamling, 29.06.2022, „Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)“;
Sveriges Riksdag, „Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare“;
Sveriges Riksdag, „Vapenlag (1996:67)“;
Polisen, „FAQ – Temporary import of weapon“ [vaadatud 29.08.2022]