27.10.2021 võttis Riksdag vastu valitsuse algatatud eelnõu, millega muudeti politseiseadust. Tulenevalt riigi kuritegevuse olukorrast, pidas valitsus vajalikuks anda politseinikele lisavolitusi kortermajade üldkasutatavates ruumides (trepikojad, keldrid jms) läbiotsimiste teostamisel, et leida relvi jm ohtlikke esemeid. Kaalumisel on politseile eluruumide läbiotsimiseks suuremate õiguste andmine. Viimasel ajal on Rootsis kasvanud relvavägivald ja toimunud ohtralt plahvatusi (sh kriminaalsete grupeeringute vaheliste arveteklaarimiste raames). Näiteks 2019. aastal toimus riigis 257 plahvatust.

Loe lähemalt:
Svensk författningssamling, 08.11.2021, „Lag om ändring i polislagen (1984:387)“;
Sveriges Riksdag, „Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål“;
The Guardian, 25.01.2020, „Bombs and blood feuds: the wave of explosions rocking Sweden’s cities“;
Brå, „Gun homicide in Sweden and other European countries
English summary of report 2021:8
"