17.11.2021 nõustus Riksdag seadusemuudatustega, mille kohaselt hääletustel mitteosalevad parlamendiliikmed peavad seaduses kehtestud osa tasust tagasi maksma. Muudatuste eesmärk on välja selgitada need rahvaesindajad, kes pika aja jooksul oma kohuseid põhjendamatult ei täida ja kahjustavad sellega parlamendi usaldusväärsust. Näiteks kui parlamendiliige (v.a parteijuhid ja parteide kõneisikud) on kvartalis rohkem kui 60% hääletustelt puudunud ning ta puudus samamoodi eelmise kvartali jooksul ja teda on tagasimaksmise kohustusest teavitatud, siis peab ta selle perioodi tasu tagasi maksma. Põhjendatud puudumisi ei arvestata. Riksdagi kodukorra seaduse muutmise seadusega sätestati mh, et kui parlamendiliige lahkub parteist, peab ta loobuma ka partei liikmesusest tulenenud komisjonikohtadest. Jõustumise aeg on 01.01.2022.

Loe lähemalt:
Svensk författningssamling, 01.12.2021, „Lag om ändring i lagen (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter“;
Svensk författningssamling, 01.12.2021, „Lag om ändring i riksdagsordningen“;
Sveriges Riksdag, „Lag (2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter“;
Library of Congress, Global Legal Monitor, 30.11.2021, „Sweden: Parliament decides absent members must repay salary