05.05.2022 toetas Riksdag valitsuse eelnõu, millega laiendati 2021. aastast kehtinud võimalust vajadusel mõnedele isikutele väljastada sisenemiskeeld. Seni võis keelata sissepääsu poodidesse isikutele, kelle puhul võis karta, et nad sooritavad seal kuriteo. 2021. aasta märtsist 2022. aasta veebruarini anti sisse 548 sellist taotlust, millest rahuldati 170 ning seitse isikut said keelu rikkumise eest ka karistada. Nüüd anti võimalus samadel põhjustel kehtestada sisenemiskeeld avalikesse ujulatesse ja raamatukogudesse. Keelu kehtestamise põhjusteks võivad olla näiteks varasemad seksuaalkuriteod, muu kuritegevus või avalikud korrarikkumised. Keeldu ei tohi rakendada alla 15-aastastele isikutele. Muudatused jõustusid 1. juulil 2022.

Loe lähemalt:
Svensk författningssamling, „Lag om ändring i lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butik“;
Sveriges Riksdag, 05.05.2022, „The Riksdag votes in favour of banning orders at public swimming pools and libraries“;
Sveriges Riksdag, „Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek“;
Sveriges Riksdag, „/Rubriken upphör att gälla U:2022-07-01/ Lag (2021:34) om tillträdesförbud till butik /Rubriken träder i kraft I:2022-07-01/ Lag (2021:34) om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek“;
Regeringskansliet, 29.06.2022, „Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2022. Möjlighet till tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek införs“;
JP Infonet. Björklund, Angelica Wåhlin, 07.03.2022, „Möjligheten att ge tillträdesförbud ska utökas till badanläggningar och bibliotek