29.09.2021 võttis Riksdag vastu keskkonnaseadustiku muutmise seaduse, millega valitsusel lubati teatud juhtudel pikendada lubjakivi kaevandamise lubade kehtivust 2021. aasta lõpuni. Kaevandusluba võib pikendada juhul kui seda nõuavad kaalukad avalikud huvid ja ühiskonna vajadust lubjakivi järele ei saa muul kombel rahuldada.
2021. aasta juulis otsustas kohus keskkonnakaalutlustest lähtuvalt, et novembrist ei või Rootsi suurim tsemenditehas Cementa enam Gotlandil lubjakivi kaevandada. Cementa toodab u kolmveerandi Rootsi tsemendist ja on riigi suuruselt teine süsinikdioksiidi heitkoguste tekitaja (3% CO2 heitkogusest). Kohtu otsus võib aga tähendada ehitusvaldkonna kriisi. Vajaliku tooraine importimine väljaspoolt Euroopa Liitu saastaks aga ilmselt maailma keskkonda veelgi rohkem. Euroopa Liidus on viimase viie aasta jooksul tsemendi import teistest riikidest kasvanud 160%.

Loe lähemalt:
Svensk författningssamling, 01.10.2021, „Lag om ändring i miljöbalken“;
Sveriges Riksdag, 29.09.2021, „The Riksdag voted in favour of legislative changes that can extend permit for limestone mining“;
Dezeen. Fairs, Marcus, 14.07.2021, „Swedish construction faces „crisis situation“ as environmental court shuts down cement factory“;
Euronews. Johnson, Simon, 18.10.2021, „Sweden cuts back on mining, but could this mean more 'carbon leakage'?“