17.11.2021 võttis Riksdag vastu valitsuse algatatud karistusseadustiku muudatused, millega mh osaliselt kaotati noortele seaduserikkujatele seni kehtinud erandid. Valitsus esitas ettepaneku, mille kohaselt kuriteo toime pannud 18-20-aastane isik ei saa oma nooruse tõttu leebemat karistust, kui kuritegu on nii tõsine, et selle eest on ette nähtud vähemalt aastane vangistus. Noorte erisanktsioonid jäävad kehtima alaealistele seaduserikkujatele. Eesmärk oli tõsta karistusi tõsiste kuritegude eest, sest riigis pannakse neid noorte poolt palju toime (nt 2020. aastal sooritasid 18-20-aastased noored 20 mõrva, 79 raskendavatel asjaoludel toimunud kallaletungi jne). Nii muutuvad Rootsis määratavad karistused ka sarnasemaks teiste Põhjamaade omadele. Seadusemuudatused jõustusid 2022. aasta alguses.

Loe lähemalt:
Svensk författningssamling, 30.11.2021, „Lag om ändring i brottsbalken“;
Sveriges Riksdag, „Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet“;
Library of Congress, Global Legal Monitor, 10.01.2022, „Sweden: New sentencing rules remove exceptions for young offenders