08.09.2020 andis Riksdag valitsusele kaitsekoostöö raames suuremad õigused Soomele sõjalise abi andmiseks ja naaberriigi abi vastuvõtmiseks.
17.12.2020 kiitis Riksdag heaks riigi kaitsevõime uue arengukava aastateks 2021–2025. Rootsi kaitse-eelarve peaks 2025. aastaks tõusma 8,9 miljardi euroni, tegu on suurima tõusuga viimase 70 aasta jooksul. Sõjaväelaste arvu suurendatakse seniselt 60 000-lt 90 000-ni. Sõjaväeteenistusse kutsutavate arv tõuseb aastas 8000-ni, mida on kaks korda rohkem kui 2019. aastal.

Loe lähemalt:
Svensk författningssamling, 12.09.2020, „Lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland“;
The Government Offices of Sweden, 08.09.2020, „Riksdag adopts legislation that improves opportunities for operational military support between Sweden and Finland“;
Government Offices of Sweden, 18.12.2020, „Objectives for Swedish total defence 2021–2025 - Government bill ‘Totalförsvaret 2021–2025’”;
Regeringskansliet, „Totalförsvaret 2021–2025