10.11.2021 nõustus Riksdag valitsuse ettepanekuga kompenseerida patsientidele COVID-19 vastase vaktsiini tekitatud tervisekahjustusted. Üldiselt tehakse väljamakseid juba olemasolevast ravimikindlustusest, kuid erandjuhtudel otse riigieelarvest (nt kui ravimi tootja pole Rootsi ravimikindlustuse liige või kui kindlustus ammendab COVID-19 vaktsiini kahjude kompenseerimiseks ette nähtud 20 miljoni Rootsi krooni (u 1,95 miljoni euro) suuruse varu). Vaktsiinisüst peab kompensatsiooni taotlemiseks olema tehtud Rootsis, vaktsiinikahju peab olema suuresti tõenäoline, patsiendid ei pea seda otseselt tõestama. Seadus jõustub 2021. aasta detsembris, kuid selle mõju on tagasiulatuv. Järgmisest aastast on kavas kaardistada ka COVID-19 vastase vaktsiini poolt lastele tekitatud tervisekahjustused. Praegused kompensatsioonireeglid on sarnased 2016. aastal kehtestatud seagripi vastasest vaktsiinist põhjustatud tervisekahjude hüvitamisele. 2009–2010 vaktsineeriti Rootsis seagripi vastu 60% elanikkonnast, pärast esitati u 700 vaktsineerimise tagajärjel tekkinud laste- ja noorte narkolepsiaga seotud kahjunõuet.

Loe lähemalt:
Svensk författningssamling, 01.10.2021, „Lag om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19“;
Regeringskansliet, 17.06.2021, „Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19“;
Sveriges Riksdag, „Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19“;
Library of Congress, Global Legal Monitor, 14.11.2021, „Sweden: Parliament approves monetary compensation for injuries caused by COVID vaccine