16.11.2021 võttis Rahvusassamblee vastu tuletõrje ja päästeteenistuse moderniseerimise seaduse, millega muudeti nt sisejulgeoleku ja kohalike omavalitsuste seadust. Seaduse eesmärk oli mh tunnustada vabatahtlike panust tsiviiljulgeoleku tagamisel. Seadus võimaldab erakorraliselt määrata kõrgema auastme (ja seega palgataseme) nii professionaalsetele kui ka vabatahtlikele tuletõrjujatele, kes on sooritanud vapra teo, ohuolukorra likvideerimisel saanud raskeid tervisekahjustusi või hukkunud (nende lapsi koheldakse vabariigi hoolealustena). Parlamendis tehtud muudatusettepaneku kohaselt peavad omavalitsused, kus seni polnud tsiviiljulgeoleku eest vastutavat abilinnapead või volikogu liiget, määrama ametisse tuletõrje ja pääste eest vastutava ametniku. Sätestati, et katsetatakse ühtse hädaabinumbriga (112) senise 13 erineva numbri asemel, katse kestab kaks aastat. Luuakse tuletõrje- ja päästeteenistuse kodanikureserv. Seadusesse lisati päästmist vajavate isikute juurde märge „ja loomad“. Laiendati tuletõrjujate õigusi esmaabi osutamisel jne.

Loe lähemalt:
Légifrance, 26.11.2021, „LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels“;
Vie-publique.fr, 26.11.2021, „Loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels“;
Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), 16.11.2021, „Consolidation du modèle de sécurité civile et valorisation du volontariat : la loi Matras adoptée!“;
Maires de France. Nedey, Fabienne; Cerf-Casau, Geneviève, décembre 2021, „Loi „Matras" : consolider le modèle de sécurité civile“;
Sénat, „Contrôle de l'application de la loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels