08.12.2021 võttis Senat vastu parlamendiliikme algatatud tööseaduse ja haridusseaduse muudatused. Rahvusassamblees kiideti seadus heaks juba 25.03.2021. Tööseaduses sätestati, et kroonilist haigust või vähki põdevate laste vanemad saavad lapse haiguse diagnoosimisel kahepäevase tasustatud lisapuhkuse (seni oli selline puhkus ette nähtud vaid puudega laste vanematele). Haridusseadusesse lisati nt nõue, et kooli esindajad ja kroonilist haigust põdev õpilane ning vajadusel ta vanemad ja soovitavalt meditsiinitöötaja kohtuks individuaalse õppekava arutamiseks.

Loe lähemalt:
Légifrance, 18.12.2021, „LOI n° 2021-1678 du 17 décembre 2021 visant à l’accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer";
Assemblée nationale, „Accompagnement des enfants porteurs de pathologie chronique ou de cancer“;
Sénat, „Accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer“;
Vie-publique.fr, 08.12.2021, „Proposition de loi visant à l’accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer