18.12.2023 sai Senati lõpliku heakskiidu seadus, mille eesmärgiks on kiirendada kolmandate riikide poolt esitatud taotluste läbivaatamist, mis puudutavad Prantsusmaa muuseumites hoitavaid võõrsilt pärit inimsäilmeid. Varem on Prantsusmaal vastu võetud üksikuid sarnase sisuga seadusi, kuid need tegelesid üksikjuhtumitega: näiteks 2002 tagastati sellise seaduse alusel Saartjie Bartmani säilmed Lõuna-Aafrika Vabariigile ja 2010. aasta seaduse alusel maooride pead Uus-Meremaale. 2023. aasta seadusega sätestati üldine raamistik, otsustati, et parlament ei pea enam iga tagastamisjuhtumit hääletama, vaid sellise otsuse saab langetada ka kohalikul tasandil. Valitsus peab edaspidi igal aastal esitama parlamendile teemat käsitleva ülevaate. Seadus puudutab pärast 1500. aastat surnud isikute säilmeid, kelle puhul nende muuseumisse jõudmise puhul rikuti inimeste (ja / või nende surnukehade) väärika kohtlemise printsiipe, tegemist peab olema riikliku taotlusega säilmete matmiseks. Kultuuriminister Rima Abdul Malak tervitas seaduse vastuvõtmist ja rõhutas selle üldinimlikku tähendust ning valusate mälestuste leevendamisele kaasaaitamist.

Loe lähemalt:
Légifrance, 27.12.2023, „LOI n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques“;
Le Monde, 18.12.2023, „Le Parlement français adopte une loi sur la restitution de restes humains à des Etats étrangers“;
Ministère de la Culture, 19.12.2023, „Final adoption of the law on the restitution of human remains belonging to public collections“;
Le Club des juristes, 18.01.2024, „Vote de la loi-cadre pour la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques : quelles conséquences?