20.07.2023 sai Rahvusassamblee lõpliku heakskiidu seadus, mille eesmärgiks oli 2023. aasta suvel toimunud massirahutustes kahjustada saanud hoonete taastamise kiirendamine. Sel ajal said kahjustada või lõhuti täielikult sadu hooneid (koole, raamatukogusid, ärihooneid jm) rohkem kui viiesajas omavalitsuses. Seadusega kohustati valitsust kahe-kolme kuu jooksul andma seadusakte, mille alusel saaks lõhutud hooned kiirendatud korras taastada. Valitsus kehtestaski juulis riigihangete läbiviimisel üheksaks kuuks lihtsustatud protseduurid ja septembris erisuse, mille kohaselt kehtivad linnaplaneeringud ei tohi takistada rahutustes lõhutud hoonete endisel kujul taastamist ning kohalike omavalitsuste rahastamise osas erisuse, et taastamise puhul projektiomaniku minimaalse osalemise kohustust ei kohaldata, seega võivad toetused katta kuni 100% töö maksumusest.

Loe lähemalt:
Legifrance, 26.07.2023, „LOI n° 2023-656 du 25 juillet 2023 relative à l'accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023“;
Vie-publique.fr, 27.07.2023, „Loi du 25 juillet 2023 relative à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023