11.10.2023 kiitis Senat lõplikult heaks seaduse, mille eesmärgiks on rohemajanduse toetamine. Tööstuse arvel on praegu 18% riigi kasvuhoonegaaside heitest, seaduses sisalduvad sätted CO2 neutraalse tootmise arendamiseks ja tühermaade taastamiseks. Uute tehaste rajamise kiirendamiseks lihtsustati keskkonnaloa andmise menetlust (teatud menetlused viiakse edaspidi läbi paralleelselt ja mitte enam järjestikku), mis võimaldab lühendada keskkonnalubade väljaandmise menetluse kestust tänaselt 17 kuult 9 kuuni. Seadus kohustab valitsust välja töötama rohemajanduse riiklikku strateegiat aastateks 2023–2030. Tööstusjäätmete ringlussevõtu valdkonnas kehtestati haldustrahv, mida rakendatakse seoses jäätmete ebaseadusliku veoga välismaale, et vältida jäätmete sattumist riikidesse, kus kontroll on ebapiisav. Seadusega muudeti ka 2023. aasta märtsis vastu võetud taastuvenergia seadust, et oodata ära suurema jõudlusega seadmed, mida varsti hakatakse Euroopas tootma (lükati pooleteise aasta võrra edasi päikesepaneelide paigaldamise kohustus suurte parklate (üle 10 000 m2) haldajatele). Täiustati ka rohelistesse tehnoloogiatesse investeerimise võimalusi.

Loe lähemalt:
Legifrance, 24.10.2023, „LOI n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte“;
Vie-publique.fr, 24.10.2023, „Loi du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte