18.11.2021 sai Senati lõpliku heakskiidu loomakaitseseadus, millega muudeti mitut varasemat seadust. Näiteks sätestati, et valitsus töötab poole aastaga välja meetmed ja koostab eelarve, et hulkuvaid kasse (ka kodukasse) püüda ja steriliseerida. 2024. aastast ei või loomapoed enam poodide vaateakendel demonstreerida müüdavaid kasse ja koeri, 2023. aastast ei või rändtsirkused metsloomi juurde osta ega aretada, 2028. aastast ei tohi metsloomi rändtsirkustes kasutada ega neid omada. Naaritsakasvatus keelustati kohe seaduse jõustumisel, riigi viimane naaritsakasvatus lõpetas tegevuse. Lisaks muutuvad rangemaks ka karistused loomade väärkohtlemise eest: selle eest on võimalik määrata kuni viieaastane vanglakaristus ja 75 000 eurone trahv. Eelnõu oli menetluses alates 2020. aastast.
Seaduses ei käsitletud jahipidamist, härjavõitlust ja loomakasvatust (nt partide ja hanede sundtoitmist), millele on maapiirkondades suur toetus.

Loe lähemalt:
Légifrance, 01.12.2021, „LOI n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes“;
Assemblée nationale, „Lutte contre la maltraitance animale“;
RFI, 18.11.2021, „France approves tough new laws targeting animal cruelty, banning wild animal entertainments“;
Vie-publique.fr, 01.12.2021, „Loi du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes