24.02.2022 võttis Rahvusassamblee vastu koolikiusamise vastase seaduse. Juba 2010. aastal kuulutati koolikiusamine probleemiks, millega tuleb tegeleda kogu riigis, kuid seda pole suudetud välja juurida, küberkiusamine on viimastel aastatel hoopis tõusuteel. 2002. aastal viidi karistusseadustikku töökeskkonnas ahistamise mõiste, 2014. aastal laiendati seda ka muudele eluvaldkondadele ning määratlusele „ahistavad teod“ lisati ka „sõnad ja käitumine“. 2022. aasta seadusega toodi karistusseadustikus eraldi välja koolikiusamine, enne oli see määratletud haridusseaduses. Koolikiusamise eest võib nüüd karistada kuni kolmeaastase vangistuse ja 45 000 euro suuruse trahviga, kui ohver on seetõttu olnud kuni kaheksa päeva töövõimetu, kui ta on aga proovinud enesetappu sooritada, tõuseb kiusajate karistus kuni kümne aasta pikkuse vangistuse ja 150 000 euro suuruse trahvini. Haridusseadusesse lisati nt punkt, mille kohaselt ei tohi ühtki õpilast/üliõpilast koolis ega kooliga seotud olustikus alandada. Lisaks suurendati vahendeid kiusamise ennetustööks ja ohvrite abistamiseks.

Loe lähemalt:
Légifrance, 03.03.2022, „LOI n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire“;
Vie-publique.fr, 03.03.2022, „Loi du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire“;
Justice Village. Sarton, Olivia, 14.03.2022, „LOI du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire