16.02.2023 sai Senati lõpliku heakskiidu seadus, mille eesmärgiks on koduvägivalla ohvrite abistamine. 2021. aastal tapeti oma abikaasa / elukaaslase poolt 122 naist (võrreldes 2020. aastaga 20% rohkem), koduvägivalla ohvreid registreeriti 208 000. Paljudel neist pole rahalistel põhjustel võimalik vägivaldse kaaslase juurest ära kolida. Seadus pakub koduvägivalla all kannatanule kas intressivaba laenu või rahalist abi minemakolimiseks. Abi suurus oleneb asjaoludest, see (või osa rahast) tuleb reeglina maksta kolme päeva jooksul ning kuue kuu jooksul laienevad kannatanule nt riiklik tervisekindlustus ja sotsiaalabi. Laenu tagasimakset võidakse kuni 5000 euro ulatuses küsida vägivaldselt abikaasalt / elukaaslaselt.

Loe lähemalt:
Legifrance, 01.03.2023, „LOI n° 2023-140 du 28 février 2023 créant une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales“;
Vie-publique.fr, 01.03.2023, „Loi du 28 février 2023 créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales