24.02.2022 võttis Senat vastu laiemale avalikkusele suunatud digitaalsete platvormide küberjulgeoleku sertifitseerimise seaduse. Selle kohaselt peavad teatud veebilehed (suured digitaalsed platvormid, sotsiaalvõrgustikud, sõnumside ja videovestluse rakendused) 2023. aasta oktoobrist tegema küberjulgeoleku auditi (selle viib läbi riiklik küberturbeagentuur ANSSI) ning nende lehtedel kuvatakse arusaadavalt selle tulemus.

Loe lähemalt:
Legifrance, 04.03.2022, „Loi n° 2022-309 du 3 mars 2022 pour la mise en place d’une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public“;
Assemblée nationale, „Proposition de loi pour la mise en place d'une certification de cybersécurité des plateformes numériques destinée au grand public