02.11.2021 võttis Senat vastu (Rahvusassamblees toimus teine lugemine 11.06.2021) digitaalse jalajälje vähendamise seaduse, mille eesmärk on tõsta tarbijate teadlikkust, piirata mobiilsete seadmete uuendamist, edendada keskkonnasõbralikku digitaalset kasutust ja energiatõhusaid andmekeskusi ning vastutustundlikke digistrateegiaid. Prantsusmaa on seega ELis digitaalse jalajälje vähendamise valdkonna teenäitaja. Seaduses sätestati mh, et tootjatel on keelatud piirata tarbijate vabadust seadmesse tarkvara või operatsioonisüsteemide paigaldamisel; senisest rangemalt keelati seadme vananemise eelprogrammeerimine ja ainult teatud esindustes remondi võimaldamine; kohustus tarbijaid teavitada uuenduste mõjust seadme toimimisele; riigi telekommunikatsiooni ettevõtted peavad hakkama aru andma, mida nad digitaalse jalajälje vähendamiseks teevad jne. 2019. aastal tekitas Prantsusmaa digitaalne majandus 2% riigi kasvuhoonegaaside heitmetest.

Loe lähemalt:
Légifrance, 16.11.2021, „LOI n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France";
Assemblée nationale, „Proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France“;
Sénat, „Réduire l’empreinte environnementale du numérique“;
EURACTIV, 09.11.2021, „New law forces French operators to disclose carbon footprint to public“;
Fieldfisher. Vergnerie, Marie-Léonie; Fromentin, Camille, 18.11.2021, „France publishes new law on the Environmental Footprint of Digital Technology