15.04.2021 andis Rahvusassamblee lõpliku heakskiidu seadusele, mille eesmärgiks on kaitsta alaealisi seksuaalkuritegude vastu. Vahekord alla 15-aastastega loetakse vägistamiseks, seda võib karistada kuni 20 aasta pikkuse vangistusega (v.a kui partnerite vanusevahe on kuni viis aastat). Senatis algatatud eelnõu esialgses variandis oli seksuaalse enesemääratluse vanuseks vaid 13 aastat. Seadusega astutakse samme ka interneti kaudu alaealistega seksuaalsuhte algatamise vastu. Kui kedagi tabatakse alla 15-aastaste mõjutamiselt seksuaalaktidele, ähvardab teda kuni kümme aastat vangistust ja 150 000 euro suurune trahv.
Konsensusliku vahekorra küsimus on olnud Prantsusmaal suuremaks aruteluteemaks alates 2018. aastast, kui selgus, et üks 28-aastane mees, kes oli seksuaalvahekorras 11-aastase tüdrukuga, ei saanud vägistamise, vaid kergema seksuaalkuriteo süüdistuse.

Loe lähemalt:
Légifrance, 22.04.2021, „LOI n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste“;
France24, 15.04.2021, „French parliament approves landmark bill setting age of sexual consent at 15