29.09.2021 võttis Rahvusassamblee vastu digiajastu kultuuriteoste kaitse ja neile ligipääsu reguleerimise seaduse. Senat kiitis eelnõu heaks 21.09.2021 ja Konstitutsioonikohus tunnistas 21.10.2021 selle mõned paragrahvid põhiseadusega vastuolus olevaks. Seadusega luuakse 2022. aasta algusest uus amet, mille ülesandeks on tõhusamalt võidelda veebipiraatluse, internetis leviva vihakõne ja väärinfoga ning kaitsta alaealisi. Näiteks võib loodav amet (Arcom) avaldada autoriõigusi regulaarselt rikkuvate internetiteenuste osutajate nimekirju. Seaduses on ka sätted, millega soovitakse tagada, et prantsuse filmid ja audiovisuaalsed teosed jääksid riigi avalikkusele kättesaadavaks ka juhul, kui suured rahvusvahelised platvormid omandavad nende levitamise õigused.

Loe lähemalt:
Légifrance, 26.10.2021, „LOI n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique";
Assemblée nationale, „Projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique“;
Conseil constitutionnel, „Décision n° 2021-826 DC du 21 octobre 2021“;
Sénat, „Oeuvres culturelles à l'ère numérique“;
Le Figaro, 29.09.2021, „Le Parlement renforce la lutte contre le piratage audiovisuel“;
Vie-publique.fr, 26.10.2021, „Loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique“;
EURACTIV, 27.10.2021, „French government creates new online antipiracy body“;
Ginestié Magellan Paley-Vincent. Guillot, Jean Baptiste; Molho, Virginie, 09.11.2021, „New legal tools to fight against new forms of piracy