21.07.2022 võttis parlament vastu seaduse, millega muudeti välismaalaste riigi territooriumile sisenemise, riigis viibimise ning sealt lahkumise ja väljasaatmise korda. Muudatustega lihtsustati töö- ja õpinguviisade saamist. Seadus loob tingimused 17. juulil 2021 Angolas Luandas allkirjastatud Portugalikeelsete Riikide Ühenduse (CPLP) liikmesriikide vahelise mobiilsuse lepingu rakendamiseks. Seadusemuudatuste tegemise tingis riigis valitsev tööjõupuudus, sätestati, et tööotsijatele võib edaspidi anda 120 päevaks lühiajalise viisa, mida saab pikendada veel 60 päeva võrra. Loodi ka võimalus taotleda diginomaadi viisat, kaotati välistööjõu palkamist piiravad kvoodid jm.


Loe lähemalt:
DRE, 12.11.2021, „Lei n.º 18/2022, de 25 de agosto“;
Governo da República Portuguesa, 21.07.2022, „Parliament approves amendments to the „Law on Foreign Nationals““;
The Portugal News, 28.07.2022, „New law for foreigners should come into effect soon“;
SchengenVisaInfo.com, 10.08.2022, „Portugal modifies Foreigners’ Law to facilitate immigration