05.11.2021 võttis parlament vastu tööseadustiku muutmise seaduse, millega muudeti kaugtöö regulatsioone. Vastavalt seaduse tekstile on kaugtöö elektrooniliste sidevahendite abil tehtud töö, mille töötaja teeb töölepingu alusel talle sobivas asukohas. Seaduses sätestati, et kaugtöö tegemise aluseks peab olema kirjalik leping, kus on kirjas töö tegemise koht, tööaeg ja vajalikud vahendid. Töötaja võib kaugtöö tegemisest keelduda, selle tõttu ei tohi tööandja teda karistada ega vallandada, aga töötajal on teatud tingimustel (perekondlikel põhjustel) õigus kaugtööd teha, kui ta tööülesanded seda võimaldavad. Kaugtööl oleva töötaja õigused ja kohustused on samasugused kui töökohas viibival töötajal. Tööandja peab muretsema vajalikud töövahendid ja kompenseerima töötajale kaugtööst tulenevad lisakulud. Tööandja seab töövahendite kasutamise tingimused. Kui tööandja soovib külastada kaugtööd tegeva töötaja kodukontorit, peab ta 24 tundi ette teatama ning töötaja nõusoleku saama. Tööandja ei tohi töötajaga puhkeajal ühendust võtta (v.a vääramatu jõu olukorras). COVID-19 viirusest tuleneva pandeemia tõttu kohustas Portugali valitsus 2021. aasta alguses aasta lõpuni võimalusel eelistama kaugtööd, kuid pärast ilmnes, et IT-lahendustega seotud probleemid põhjustavad ebavõrdsust.

Loe lähemalt:
DRE, 06.12.2021, „Lei n.º 83/2021“;
The Portugal News, 26.03.2021, „Mandatory remote working in place until end of year“;
Euronews, 11.11.2021, „Portugal makes it illegal for your boss to text you after work in 'game changer' remote work law";
Library of Congress, Global Legal Monitor, 28.11.2021, „Portugal: Parliament approves law to amend telework regime in Labor Code