11.08.2021 võttis Seim vastu tervishoiuteenuste seaduse muutmise seaduse, millega seati eesmärk tõsta riiklik tervishoiu rahastamine järk-järgult 7%-ni sisemajanduse koguproduktist. 2026. aastaks on kavas jõuda 6,8%-ni SKP-st. Poola tervishoiukulutuste osakaal riigi SKP-st on siiani olnud üks EL-i väiksemaid. Raha suunatakse meditsiinitöötajate palkade tõstmiseks, infrastruktuuri moderniseerimiseks ja tehnoloogia arendamiseks. Kavandatud meetmed on osa valitsuse nn Poola leppest, mis hõlmavad arvukaid muudatusi maksunduses, tervishoiu rahastamises, perede toetamises jne. Raha loodetakse saada peamiselt Euroopa Liidu eelarvest (sh taaste- ja vastupidavusrahastust).

Loe lähemalt:
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, 29.09.2021, „Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw“;
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, „ Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw”;
EURACTIV. Kucharczyk, Mateusz, 17.05.2021, „Poland’s ‘New Deal’ project to focus on health reforms”;
Healthcare Market Experts, 13.08.2021, „The government has increased financial outlays on health care”;
Notes from Poland. Wilczek, Maria, 01.09.2021, „Polish government announces 7 billion zloty healthcare funding boost”;
Gov.pl, 10.09.2021, „Prime Minister Mateusz Morawiecki: Poland will be the best place to live in Europe"