12.03.2022 võttis parlament vastu Ukraina sõjapõgenike aitamise seaduse, mida on hiljem mitu korda täiendatud. Seadusega sätestati Ukrainast sõja eest põgenenute Poolas viibimise legaliseerimise ja nende tööle võtmise tingimused, põgenikele kohalike omavalitsuste jt haldusüksuste poolt ette nähtud abi ja hariduse andmisega seotud probleemide lahendamise võimalused. 24. veebruarist alates Poolasse seaduslikult sisenenud Ukraina elanikele tagati algselt vastuvõetud seadusega luba riiki jääda 18 kuuks; ajutise elamisloa taotlejad saavad selle kolmeks aastaks. Sätestati, et Ukrainast põgenenutele antakse ühekordset toetust 300 zlotti (62,5 eurot); tervishoiuteenusi saavad nad kasutada samadel tingimustel nagu Poola kodanikudki. Toetust saavad ka neid majutavad poolakad. Hiljem täpsustati nt alaealistele ajutise eestkostja määramist, Ukrainast pärit tööotsijate ja kohalike tööandjate andmebaasi loomist jm.

Loe lähemalt:
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, 12.03.2022, „Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”;
The First News, 13.03.2022, „President signs special bill on aid to Ukrainian refugees into law“;
European Commission, 18.03.2022, „Poland: Parliament adopts law on assistance to Ukrainian refugees“;
Gov.pl, 28.03.2022, „Amendment to the law on assistance to Ukrainian citizens in connection with the armed conflict on the territory of the country“;
Internetowy System Aktów Prawnych, „Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa“;
Internetowy System Aktów Prawnych, „Ustawa z dnia 27 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”;
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, 23.05.2022, „Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne“;
TVN24, 21.05.2022, „Ustawa ma ułatwić Ukraińcom kontakt z pracodawcami. Jest podpis prezydenta