17.12.2020 võttis Seim vastu ning Senat kiitis 13.01.2021 heaks meretuuleparkide seaduse, mis reguleerib meretuuleparkide rajamist ja nende tegevuse toetamist. Kui seatud eesmärgid saavutatakse, võib Poolast saada Läänemere-äärsete riikide meretuuleparkide arendamise liider. Seni pole Poolal ühtki meretuuleparki, 2030. aastaks kavandatakse neis toota 3,8 GW, 2040. aastaks 10 GW energiat ja aastaks 2050 saavutada võimsus 28 GW. Seaduse vastuvõtmine haakub ka Euroopa roheleppe eesmärkidega, investoritele avaneb võimalus saada taastuvenergiale ülemineku toetusi. Poola meretuuleparkide toetusskeemi on heaks kiitnud ka Euroopa Komisjon. Tuuleenergia on Poola üks võtmetehnoloogiatest süsinikuneutraalsele majandusele üleminekul.

Loe lähemalt:
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, 03.02.2021, „Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych”;
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, „Rządowy projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych”;
PWEA (The Polish Wind Energy Association), 13.01.2021, „Offshore Wind Act passed”;
Wind Europe, 14.01.2021, „Poland adopts historic Offshore Wind Act”;
Gov.pl, 20.05.2021, „The European Commission approved the Polish support system for offshore wind farms