11.03.2022 võttis Seim vastu kiirkorras menetletud kodumaa kaitse seaduse. Seaduse eesmärk on riigi armee tugevdamine, nt nähakse ette armee isikkoosseisu suurendamine ja tehniline moderniseerimine, kaasates selleks ka kodumaist tööstust. Seadus koondab varem paljudes seadustes laiali olnud kaitsealased regulatsioonid. Mahukas seaduses sätestatakse kaitsekulutuste tõus (2022. aastal mitte alla 2,2% SKTst, edasi 3%). Eelnõu oli välja töötatud enne Venemaa rünnakut Ukraina vastu, kuid muutunud oludes tõsteti menetluse käigus kaitsekulutuste plaanitavat osakaalu (algne eesmärk oli 2024. aastaks 2,5% SKTst).

Loe lähemalt:
ISAP, „Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny“;
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 18.03.2022, „Podpisanie ustawy o obronie Ojczyzny. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim“;
Gov.pl, 22.02.2022, „More troops and more money for defence – the Council of Ministers adopted a draft Homeland Defence Act“;
Polish News, 08.03.2022, „The law on the defense of the fatherland. The Sejm subcommittee adopted amendments