17.09.2020 ratifitseeris Seim kaitsekoostöö kokkuleppe USA-ga. USA sõjaväelaste arvu Poolas on vastavalt lepingule kavas suurendada vähemalt tuhande võrra, st 5500-ni. Samuti võib julgeolekuohu kasvades tuua riiki täiendavalt USA vägesid, kokku kuni 20 000 sõdurit.

Loe lähemalt:
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, „Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r“;
Gov.pl, 15.08.2020, „New U.S.-Poland Enhanced Defense Cooperation Agreement signed“;
Politico, 15.08.2020, „US, Poland sign defense cooperation deal