17.09.2021 võttis Seim vastu ehitusseaduse ja planeerimisseaduse muutmise seaduse, millega lihtsustati teatud tingimustel kuni 70 m² suuruse ehitusaluse pinnaga ühepereelamute ehitamist. Edaspidi ei nõua selliste hoonete püstitamine enam ehitusluba, ehitusjuhi-järelevalvaja määramist ja ehituspäeviku pidamist. Ehitusprojekt peab majal siiski olema. Tegemist on ühe osaga valitsuse Poola leppe programmist.

Loe lähemalt:
Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, 02.11.2021, „Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”;
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, „Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”;
Gov.pl, 10.09.2021, „Prime Minister Mateusz Morawiecki: Poland will be the best place to live in Europe";
Gov.pl, 29.10.2021, „Prezydent podpisał ustawę o domach do 70 m kw.”;
Polish News, 30.10.2021, „Building Law 2022. House up to 70 square meters without a building permit. The president signed the law