03.06.2022 võttis Storting vastu vägivallakuriteo ohvrite kompensatsiooni seaduse, millega kehtestati selgem ja efektiivsem kompensatsioonisüsteem. Uus skeem tagab peaaegu automaatse hüvitise väljamaksmise vägivallakuriteo ohvritele, kellele on kohtuotsusega hüvitis määratud. Riik maksab ohvrile pärast kohtuotsust hüvitise ning esitab siis kahju tekitajale nõude selle eest tasumiseks. Kuriteo ohver ei pea sel juhul hüvitise saamiseks esitama taotlust, kuid peab hiljemalt poole aasta jooksul oma nõudeõigust kinnitama. Kui kohus pole hüvitist määranud, võib ohver seda aasta jooksul taotleda.

Loe lähemalt:
Lovdata.no, „Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven)“;
Stortinget, „Lov om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven)“;
Regjeringen.no, 29.09.2022, „New Compensation for Violent Crime Act enters into force on 1 January 2023