20.10.2020 võttis Storting vastu kodakondsuse seaduse muudatused, millega tõsteti 18–67aastaste kodakondsuse taotlejate suulise norra keele oskuse nõuet seniselt Euroopa ühtse keeleoskussüsteemi A2 tasemelt B1 tasemele. Samas kaotati kohustuslike keele- või norrakeelsete kodanikuõpetuse kursuste läbimise nõue. Kodakondsuse taotlemise test tuleb endiselt sooritada.

Loe lähemalt:
Stortinget, „Endringer i statsborgerloven (krav om ferdigheter i norsk muntlig)“;
The Norwegian Directorate of Immigration (UDI), 03.11.2020, „Stricter requirements for Norwegian skills to obtain Norwegian citizenship“