04.06.2021 võttis Storting vastu kodakondsuse seaduse ja integratsiooniseaduse muudatused. 2022. aastast peavad kodakondsust taotlevad isikud olema eelneva üheteistkümne aasta jooksul Norras alaliselt elanud vähemalt kaheksa aastat. Varem oma taotluse esitanutele jääb kehtima eelneva kümne aasta jooksul seitsmeaastane riigis elamise nõue, kuid viimase aasta jooksul piisavat sissetulekut teeninutel lühendati see kuuele aastale. Piisavaks sissetulekuks loeti 2021. aasta mai seisuga 319 997 Norra krooni aastas (u 31 200 eurot) ja see kehtib nii enne kui ka pärast 2022. aastat taotluse esitanutele.

Loe lähemalt:
Stortinget, „Endringer i statsborgerloven og integreringsloven (endring i kravene til oppholdstid mv.)“;
The Norwegian Directorate of Immigration (UDI), 24.06.2021, „Changed requirements for length of residence time to get Norwegian citizenship“;
The Local, 28.06.2021, „How Norway is changing the rules for becoming a Norwegian citizen