17.06.2022 võttis Storting vastu seaduse, millega osaliselt muudeti 2020. aastal jõustunud haldusreformi tulemusi: siis otsustati maakondade arvu vähendada seniselt 19-lt 11-le. Nüüd otsustati, et 2024. aastast on riigis 15 maakonda (kolm uut maakonda jagati väiksemateks). Näiteks Viken jagati Buskerudi, Akershusi ja Østfoldi maakonnaks. Otsuse põhjuseks oli elanike suur vastuseis maakondade ühendamisele. Põhjapoolsed maakonnad said omale ka ametlikud põhjasaami ja kveenikeelsed nimed.

Loe lähemalt:
Lovdata.no, „Lov om endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn)“;
Stortinget, „Endringer i inndelingslova (ny fylkesinndeling og nye fylkesnavn) (Lov-delen)“;
Regjeringen.no, 05.07.2022, „Fylkesinndelingen fra 2024“;
News In English, 01.02.2022, „Majority wants to reverse mergers“;
OECD/UCLG, 02/2022, „2022 Country Profiles of the World Observatory on Subnational Government Finance and Investment. Norway