14.06.2021 võttis Storting vastu seaduse, mis andis kohalikele omavalitsustele õiguse kehtestada elektritõukerataste ja muude väikeste elektriliste sõiduvahendite avalikus ruumis rentimise ja kasutamise reegleid. Näiteks 2021. aasta juulist said kohalikud omavalitsused õiguse piirata selliste sõiduvahendite liikumiskiirust ning tähistada parkimiskohti. Seaduse jõustumisel on nt Oslo teatanud soovist vähendada elektritõukerataste hulka praeguselt umbes 25 000-lt 8000-le. Valdkonna reguleerimise vajadust näitab asjaolu, et ainuüksi mais registreeriti Oslos 250 elektritõukeratastega seotud õnnetust. Kuigi probleeme on ka nende sõiduvahendite alkoholijoobes juhtimisega, jäi see praegu seadusest välja.

Loe lähemalt:
Stortinget, „Representantforslag om å gi kommunene en klar lovhjemmel for å kunne regulere utleie og bruk av elsparkesykler og små elkjøretøy“;
Newsinenglish.no, 05.05.2021, „State finally cracks down on scooters“;
Newsinenglish.no, 29.06.2021, „More rules loom for electric scooters