07.06.2022 võttis Storting vastu valitsuse algatatud ajutised seadusemuudatused, mille eesmärgiks on aidata kohalikel omavalitsustel paremini toime tulla suure hulga Ukrainast saabuvate põgenike probleemidega. Muudatused on lastekaitse, kindlustuse, hariduse, tervishoiu, integratsiooni ja elamumajanduse valdkondades (nt lubatakse vajadusel kehtestada senisest erinevaid menetlemise tähtaegu jne). Kui üldiselt on immigrantidel Norras nii õigus kui ka kohustus läbida riigiga kohanemise programm, siis Ukraina põgenikele antakse võimalus selles osaleda, kuid see pole neile kohustuslik. Muudatused kaotavad kehtivuse hiljemalt 2023. aasta juulis.

Loe lähemalt:
Lovdata.no, „Lov om midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina“;
Stortinget, „Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina“;
Government.no, 29.04.2022, „The Norwegian Government wants to ensure that Ukrainian refugees are included more quickly in Norwegian society“;
Government.no, 29.04.2022, „Temporary legislative changes proposed to ensure readiness to receive large numbers of displaced Ukrainians