13.10.2021 kiitis Senat heaks seaduse, millega luuakse kliimamuutustega toimetuleku ja kohanemise raamistik. Esindajatekoda võttis eelnõu juba juulis vastu. Kliimamuutustega seotud poliitikadokumendid on kavas lõimida teiste sotsiaalmajanduslike ja keskkonnapoliitika strateegiatega. Seadusega seatakse siht viia vahemikus 2050–2070 kasvuhoonegaaside heitkogused nulli ning kindlustada, et strateegilisi eesmärke ja riiklikku tegevuskava kohaldatakse. Loodav kliimamuutuste riiklik nõukogu määrab edaspidi riigi- ja erasektorile iga-aastased ja viie aasta süsinikuheite vähendamise eesmärgid. Luuakse fond, millest eesmärkide saavutamisele suunatud tegevusi rahastatakse. Nõukogu hakkab tegelema ka kliimamuutuse alase teadlikkuse tõstmisega ning metsade keskkonnateadliku majandamisega.

Loe lähemalt:
OrderPaper. Onuigbo, Sam, 14.07.2021, „Key provisions of climate change bill passed by Reps“;
GLOBE ‒ The Globe Legislators Organization, 13.10.2021, „Abuja, 13 October 2021: Nigerian Senate passes Climate Change Bill with key REDD+ and NCA provisions“;
OrderPaper, 13.10.2021, „Senate concurs with house, passes climate change bill