08.12.2022 võttis parlament vastu uue valimisseaduse, milles sätestati, et erilistel juhtudel (nagu nt pandeemia või eriolukorra ajal) võivad eelnevalt kokku lepitud valimisringkondades valimised toimuda erinevalt üldreeglist kahe päeva jooksul (laupäeval ja pühapäeval). Erand kehtestatakse keskvalimiskomisjoni otsusega hiljemalt 25 päeva enne valimispäeva. Ühtlasi võimaldatakse kodanikel hääletamisel tuvastada end nii isikutunnistuse, ajutise isikutunnistuse kui ka passiga, et hõlbustada valijate juurdepääsu valimisprotsessile. Sätestati ka, et massimeedia on kohustatud valimiskampaaniate kajastamisel järgima õigluse, tasakaalukuse ja erapooletuse põhimõtteid.

Loe lähemalt:
Monitorul Oficial Nr. 426-427, 23.12.2022, „Избирательный кодекс“;
Государственный реестр правовых актов Республики Молдова, „Республика Молдова Парламент Кодекс № 325 от 08-12-2022 Избирательный кодекс“;
Parlamentul Republicii Moldova, „Proiectul Codului electoral al Republicii Moldova“;
MOLDPRES, 01.12.2022, „Moldovan parliament adopts new Electoral Code“;
MOLDPRES, 08.12.2022, „Moldova's legislation in force to be adapted to new Electoral Code“;
MOLDPRES, 23.12.2022, „New Electoral Code published in Moldova’s Official Journal