03.11.2022 võttis parlament vastu toiduraiskamise vastase seaduse. Arvestades, et umbes kolmandik maailmas toodetavast toidust läheb raisku, pakub seadus raamistiku toidu minemaviskamise vähendamiseks. Eeldatakse, et põllumajandus- ja toiduainetetööstuse ministeerium teeb toidu raiskamise vähendamiseks koostööd teiste ametiasutustega. Toiduohutusametit kohustati, et amet peab välja töötama vastavad meetmed ning korraldama seminare, teabeprogramme ja koolitusi, samuti teostama allahinnatud või annetatava toidu ohutuse järelevalvet ja haldama organisatsioonide nimekirja, kes toiduabi vahendavad. Keskkonnaagentuur peab koostama riigis raisku läinud toidu statistikat. Toiduainete tootmise või müügiga seotud ettevõtjad võivad edaspidi toiduaineid annetada (v.a alkohoolseid jooke) nende kõlblikkuse aja viimase kolmandiku jooksul ning neile tehakse maksusoodustusi ja/või mahaarvamisi vastavalt maksuseadustiku sätetele. Seadusega on lubatud ka toitu nõuetekohaselt loomasöödaks töödelda, toota sellest biogaasi või vastavalt jäätmeseaduse nõuetele põletada. Seadus jõustub pool aastat pärast avaldamist ning valitsus töötab selle ajaga välja vajalikud määrused.

Loe lähemalt:
Государственный реестр правовых актов Республики Молдова, „Республика Молдова Парламент Закон № 299 от 03-11-2022 о предотвращении потерь и нерационального использования пищевых продуктов“;
Parlamentul Republicii Moldova, „Proiectul de lege privind prevenirea pierderii și risipei alimentare“;
IPN, 21.07.2022, „Moldova creates normative framework for preventing food loss and waste“;
Economic Council to the Prime Minister, 03.11.2022, „VOTED. Parliament adopted the law on the prevention of food loss and waste