09.12.2022 võttis parlament vastu seaduse, mille eesmärgiks oli vähekindlustatud elanike sotsiaalne kaitse ning selleks keelustati külmal perioodil (novembri algusest märtsi lõpuni) kodumajapidamiste kommunaalteenuste väljalülitamine ka juhul kui elanike maksed hilinevad. Vähekindlustatud leibkonnad, kellele seadust kohaldatakse, jagatakse kõrge ja väga kõrge haavatavuse kategooriasse ning nad peavad arveldusperioodi vältel osa võlgnevusest siiski tasuma (vastavalt 60% ja 50% ulatuses). Koguvõlg ei tohi ületada maagaasi ja kaugkütte eest 5000 leud (u 250 eurot) ja elektri eest 1500 leud (u 76 eurot).

Loe lähemalt:
Государственный реестр правовых актов Республики Молдова, „Республика Молдова Парламент Закон № 340 от 08-12-2022 о запрете отключения от жилищно-коммунальных услуг в холодный период года“;
Parlamentul Republicii Moldova, „Proiectul de lege cu privire la interzicerea deconectărilor de la servicii locativ-comunale în perioada rece a anului“;
MOLDPRES, 08.12.2022, „Household consumers’ disconnection from public utility services on years’s cold period to be banned in Moldova