16.03.2023 võttis parlament vastu seaduse, mis sätestas, et sõnad „moldova keel“ asendatakse kõigi seaduste ja määruste, sh põhiseaduse tekstis sõnadega „rumeenia keel“. Moldova kasutab juba nõukogude perioodi lõpust rumeenia kirjakeele standardit ja ladina tähestikku, enamiku nõukogude perioodist kasutati aga kirillitsat. Kommunistide ja sotsialistide fraktsioon oli seadusemuudatuste vastu ning selle liikmed püüdsid seaduse vastuvõtmist takistada, selle käigus läks parlamendis ka kähmluseks.
2013. aastal otsustas Konstitutsioonikohus, et 1991 vastu võetud iseseisvusdeklaratsioon, mis viitab rumeenia keelele, on põhiseaduse suhtes ülimuslik (põhiseaduses räägiti moldova keelest). Parlament ei olnud seni Konstitutsioonikohtu otsust täitnud. Märtsi lõpus esitas rühm opositsiooni parlamendiliikmeid Konstitutsioonikohtule avalduse, soovides muudatust vaidlustada, sest põhiseadust ei saa muuta lihthäälteenamusega.

Loe lähemalt:
Государственный реестр правовых актов Республики Молдова, „Республика Молдова ПАРЛАМЕНТ ЗАКОН № 52 от 16-03-2023 об исполнении заключений некоторых постановлений Конституционного суда“;
ERR Uudised, 02.03.2023, „Moldova kehtestas ainsaks riigikeeleks rumeenia keele“;
MOLDPRES, 16.03.2023, „Phrase „Romanian language“ to be set in all laws of Moldova“;
MOLDPRES, 17.03.2023, „Opposition boycotting parliament session“;
MOLDPRES, 22.03.2023, „Moldovan foreign affairs ministry comments on Russian foreign affairs ministry's statements concerning Romanian language“;
MOLDPRES, 22.03.2023, „Moldovan president promulgates Law confirming that Romanian language is Moldova’s state language“;
Library of Congress, Global Legal Monitor, 23.04.2023, „Moldova: New Law Establishes Romanian as the State Language of the Country