14.04.2021 võttis Malta parlament vastu põhiseaduse ja üldvalimisseaduse muutmise seaduse, mille eesmärgiks on soolise võrdõiguslikkuse tagamine poliitikas. Põhiseadusesse lisati paragrahv, millega sätestati võimalus suurendada parlamendiliikmete arvu kuni 12 liikme võrra. Selline võimalus tekib, kui parlamenti pääseb vaid kaks parteid ning algkoosseisus on ühe soo esindajaid alla 40%. Lisaksvalitud kohad peavad parteide vahel proportsionaalselt jagunema ning alaesindatud soo osakaal parlamendis ei tohi ületada 40%. Üldvalimisseaduses sätestati vajalikud valimisreeglid. Muudatused on ajutised ning aeguvad kahekümne aasta pärast.

Loe lähemalt:
Legislation Malta, 20.04.2021, „An act to amend the Constitution of Malta and the General Elections Act to ensure de facto equality between men and women in politics“;
Parliament of Malta, „Act No. XX of 2021 - Constitution of Malta and the General Elections (Amendment) Act“;
Times of Malta, 12.01.2021, „Gender equality in parliament should not be a two-party affair - PN MP“;
Constitutionnet, 19.02.2021, „Malta’s proposed gender top-up system: Good intentions, questionable means?