14.12.2021 võttis Malta parlament vastu seaduse, millega muudeti 2013. aastast kehtivat nn vilepuhujate seadust. Seaduse vastuvõtmise tingis vajadus üle võtta ELi direktiiv 2019/1937. Varem kehtisid seadusest tulenevad nõuded vaid ministeeriumitele ja suuretele eraettevõtetele (alates 250 töötajast), seadusemuudatustega kohanduvad seadusest tulenevad nõuded kõigile ettevõtetele, kus töötab vähemalt 50 inimest. Peamiselt tähendab see kohustust tagada organisatsioonisisesed teavituskanalid, et võimaldada vilepuhujatel teatada töökohal toimuvatest õigusrikkumistest. Muudatustega laiendati õigusrikkumise mõistet, selle all mõistetakse igasugust ebaseaduslikku tegevust, millega rikutakse nt riigihangete või rahapeasu tõkestamise reegleid, transpordi-, toote- või toiduohutust, tarbija- või andmekaitset, loomade heaolu või keskkonnahoidu jne. Eraettevõtetes tuleb luua turvalise teavitamise kanalid, selleks luua vastav ametikoht ja jagada töötajatele asjakohast informatsiooni.
Seadusemuudatuste kriitikud on siiski osundanud, et seadus ei muuda sisuliselt rikkumisest teavitajate jaoks midagi, sest ettevõttesisene teavitamine pole sõltumatu ning muudatused ei lisanud anonüümsete teavitajate kaitset nagu sätestati mõnes teises riigis. Varem on Maltal esinenud juhuseid, kus vilepuhujad ise on saanud kriminaalsüüdistuse.

Loe lähemalt:
Legislation Malta, 18.12.2021, „LXVII of 2021 – Protection of the Whistleblower (Amendment) Act, 2021“;
Parliament of Malta, „Protection of the Whistleblower (Amendment) Bill“;
Malta Today, 30.11.2021, „Government refusing to do enough to protect whistleblowers – Opposition“;
Malta Today, 19.12.2021, „Everything stays the same – Manuel Delia“;
Malta Today, 18.01.2022, „Amendments to the Whistleblower Act: what employers need to know