16.06.2023 kiitis parlament heaks loomingulise Austraalia seaduse, mille eesmärgiks on toetada valitsuse kultuuripoliitilisi eesmärke. 2023. aasta algul kuulutas valitsus välja viis aastat kestva kultuurielu elavdamise plaani, mille alustalad on nt põlisasukate kultuuri esiletõstmine, kunstniku kui looja toetamine ja loometegevusele parema tugistruktuuri pakkumine. Varasem Austraalia Nõukogu nimetati ümber Loominguliseks Austraaliaks (Creative Australia), mis on valitsusele loomevaldkonnas nõu andev organ, varasemast laiemate funktsioonide, kohustuste ja uue juhtimisstruktuuriga. Selle alluvusse loodi Austraalia Muusika nimetust kandev kogu, mille tegevuse eesmärk on suurendada riigi toetust muusikutele ja aidata kaasaegsel Austraalia muusikal oma kohalikku ning globaalset potentsiaali paremini rakendada. Oma eesmärkide saavutamiseks on tal nelja aasta jaoks ette nähtud 69 miljoni Austraalia dollari suurune eelarve. Kavas on nt pakkuda koolides muusika kirjutamise ja salvestamise võimalusi, õpetada professionaalsetele muusikutele ettevõtlusteadmisi jm. Veel loodi Loomingulised Töökohad, mis hakkab abi pakkuma loomemajanduse töökohtade kvaliteedi parandamisel.

Loe lähemalt:
Federal Register of Legislation, „Creative Australia Act 2023“;
Federal Register of Legislation, „Creative Australia (Consequential and Transitional Provisions) Act 2023“;
Parliament of Australia, „Creative Australia Bill 2023“;
Australian Government, „A new National Cultural Policy“;
Australian Government, 16.06.2023, „Creative Australia Bill 2023 passes Parliament. The new legislation marks an important step in a the implementation of Revive“;
Burke, Tony. 16.06.2023, „Creative Australia, Music Australia and Creative Workplaces now law