2021. aasta kevadistungjärgul (koos järgnenud erakorraliste istungjärkudega) võttis Seim vastu mitu välismaalaste seaduse muutmise seadust.
20.05.2021 võttis Seim vastu seaduse, millega keelati kuni viie aasta jooksul riiki sisenemine välismaalastel, keda on põhjust kahtlustada tõsiste kuritegude toimepanekus.
13.07.2021 võttis Seim vastu välismaalaste seaduse muudatused, millega sätestati, et lennujaama transiidialale sisenenud välismaalasi ei loeta riiki sisenenuteks. Kui ebaseaduslik migrant annab varjupaigataotluse üle vahetult pärast piiri ületamist piiripunktis või transiidialal, peab migratsiooniamet tema riiki lubamise otsuse tegema 48 tunni jooksul. Massilise piiriületuse puhul ei saa üle piiri tunginud migrandid õigust vabalt Leedu territooriumil ringi liikuda, vaid jäävad selleks ettenähtud majutuskohtadesse, otsus nende riiki lubamise kohta langetatakse 28 päeva jooksul, sõja- või eriolukorra ning massilisest sisserändest põhjustatud eriolukorras 28 päeva jooksul pärast selle olukorra lõppu (kuid protsess ei või kesta üle kuue kuu). Samuti kehtestati, et riik võib sõja- ja eriolukorras (sh massilise sisserände olukorras) varjupaigataotlejate õigusi ajutiselt ja proportsionaalselt piirata.
10.08.2021 täiendati seadust uue paragrahviga, kus sätestati, et sõja- ja eriolukorras ning samuti välismaalaste massilise riiki sisenemise puhul saab varjupaigataotlusi esitada vaid piirikontrolli punktides või transiidialal piirivalvele (arvestades asüülitaotleja olukorda võib piirivalve taotluse menetlusse võtta). Seaduslikult piiri ületanud saavad taotluse esitada Leedu migratsiooniametile, välisriigis saab taotluse esitada Leedu esindustes.

Loe lähemalt:
Teisės aktų registras, „Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 133 straipsnio pakeitimo įstatymas“;
Teisės aktų registras, „Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 5, 71, 76, 77, 79, 113, 131, 136, 138, 139, 140 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo IX1 skyriumi įstatymas“;
Teisės aktų registras, „Lietuvos Respublikos įstatymo „dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 67 straipsnio pakeitimo įstatymas“;
Lietuvos Respublikos Seimas, „Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 5, 71, 76, 77, 79, 113, 131, 136, 138, 139, 140 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo IX1 skyriumi įstatymas“;
Lietuvos Respublikos Seimas, 10.08.2021, „In emergency situations applications for asylum will be accepted only in designated locations“;
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), 13.07.2021, „Lithuania adopts law restricting rights of irregular migrants“;
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (LRT), 10.08.2021, „While tightening asylum rules, Lithuania to keep fast-track route for Belarusian exiles"